Aktualności

UWAGA STUDENCI !

W dniach 28-29 stycznia w godzinach 08:00-14:00 w holu Budynku Dydaktycznego odbędzie się kolejna edycja akcji krew - "Wampiry z AWF" organizowana przez RUSS we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdy Student biorący udział w akcji otrzymuje pakiet kaloryczny oraz zwolnienie rektorskie.

UWAGA !

Arkusze do rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 dostępne są w zakładce Formularze. W rozliczeniach należy uwzględnić również zajęcia prowadzone na kierunku Animacja osób 50+ oraz Dietetyka, studia II stopnia, odznaczając w kolumnie Rodzaj studiów jako P - Projekt

UWAGA !

W dniach 19 oraz 20 grudnia br. obowiązywać będą dni rektorskie.

UWAGA STUDENCI KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA !

W związku z Mikołajkowym, charytatywnym turniejem siatkówki w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. 16:00-19:00 dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja przyznane zostały godziny rektorskie.