KARTA OBIEGOWA 2019/2020

1.Karty obiegowe, w roku akademickim 2019/2020, są podpisywane wyłącznie drogą elektroniczną.
 
2.Student powinien: 
a)wydrukować obustronnie i podpisać kartę obiegową,
b)zebrać mailowo wszystkie potwierdzenia braku zobowiązań wobec danych jednostek, 
c)wydrukować i podłączyć otrzymane maile do karty obiegowej,  
d)po uprzednim telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z Dziekanatem, student powinien złożyć kartę obiegową, wraz z załącznikami, osobiście lub przesłać drogą pocztową w celu wydania dokumentów potwierdzających zakończenie studiów.
 
3.W przypadku braku na karcie obiegowej potwierdzenia od którejkolwiek z jednostek, dokument nie będzie brany pod uwagę. 
 
Karty obiegowe są do pobrania w zakładkach danego Wydziału:
Ścieżka dostępu: STUDENT -> DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA -> STUDENCI -> WYDZIAŁ -> PLIKI DO POBRANIA -> ZAKOŃCZENIE