Sprawy Socjalne - Informacje

Lista osób, które otrzymały miejsce w DS. Pula II Wydziałowa - Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, I rok 1 stopnia, nabór 2017/2018

KOMUNIKAT dotyczy zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018 dla studentów Wydziału WFSiR, którzy  w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia.

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR oraz TiR dotyczący stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 dla studentów, doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

KOMUNIKAT dotyczący stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych AWF w Poznaniu i ZWKF w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT  dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji dotyczący przyznania miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

KOMUNIKAT dot. stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz/lub stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych

KOMUNIKAT dla Wydziału WFSiR dotyczący zasad przyznawania miejsc w Domu Studenckim na rok akademicki 2017/2018

         Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - PUNKTACJA

STYPENDIA POMOSTOWE

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017

W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

2. Oświadczenie.

3. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzający, okres zasiłkowy.

4. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolnicznej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5. Deklarację numeru konta bankowego.

6. Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego.

7. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Dziekani.

8. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - Prorektor ds. Studiów.

9. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych.

10. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora.

11. Punktację do wniosku o przyznanie stypendium Rektora.